Wat is Beschermd Wonen?

Voor personen die moeite hebben om het alledaagse wonen en leven handen en voeten te geven, en de greep op de wereld om hen heen zijn kwijtgeraakt. Bij beschermd wonen maakt de begeleiding samen met u een plan met concrete doelen en acties. Er worden afspraken gemaakt over uw daginvulling en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Stap voor stap werkt u tijdens uw verblijf aan een andere toekomst. De voorziening heeft 27 zit-slaapkamers en heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken.

Voor wie?

Wij bieden opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar.

Hoe lang?

De verblijfsduur binnen Beschermd Wonen is maatwerk, zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk.

Kosten?

U betaalt voor uw verblijf een eigen bijdrage aan het CAK afhankelijk van uw inkomen.

Waar?

Jan Palachstraat 30, ‘s-Hertogenbosch.

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden kan via uw sociale wijkteam.