Wat is AWB?

Ambulante woonbegeleiding, afgekort AWB, is een vorm van begeleiding waarbij het woord ambulant betekent dat de hulpverlener bij u thuis komt, dit wil zeggen: in de woonvoorziening waar u gebruik van maakt. De hulpverlener komt meerdere uren per week bij u.

Voor wie?

Het AWB-team begeleidt cliënten vanaf 18 jaar. Mensen die voor AWB begeleiding in aanmerking komen zijn meestal afkomstig uit een van de opvangvoorzieningen, maar kunnen ook rechtstreeks aangemeld worden, bijvoorbeeld door een woningbouwvereniging. De mensen kampen altijd met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij er in ieder geval vragen/problemen zijn op het gebied van zelfstandig wonen.

Hoe lang?

De duur van de begeleiding door het AWB team is afhankelijk van de hoeveelheid en ernst van de problemen en de mate waarin cliënt de problemen kan aanpakken. We streven er naar om cliënten zo snel mogelijk weer op eigen benen verder te laten gaan en trekken daar gemiddeld genomen een jaar voor uit.

Waar?

Het AWB team werkt in de stadsregio ’s-Hertogenbosch en heeft verschillende woonvormen tot haar beschikking. Woonvoorzieningen van de SMO bestaan uit gedeeltelijk zelfstandige woonunits met gedeelde voorzieningen als keuken en sanitair en/of geheel zelfstandige woonunits.

Daarnaast heeft de SMO zelfstandige woningen van woningbouwverenigingen gehuurd. Daarin kunnen cliënten leren hoe zij zo zelfstandig mogelijk een bestaan kunnen opbouwen. Ook kan SMO via een urgentieregeling zogenaamde 50+ huizen huren, waarbij er vaak gekozen wordt voor een kantelcontract (= 1 jaar huren op naam van SMO, bij getoond goed woongedrag kan het contract overgezet worden op naam van de cliënt).
Als laatste kan het AWB team ook cliënten nog begeleiden als zij eenmaal zelfstandig in een eigen (huur)woning wonen, maar ook preventief (voorkomen woninguitzetting).

Hoe meld ik me aan?

U wordt vanuit een van onze opvangvoorzieningen verwezen voor begeleiding van de AWB.