Wat is de crisisopvang?

De crisisopvang biedt 24-uurs opvang en begeleiding aan mensen die in een crisissituatie verkeren en geen woning hebben. De redenen hiervoor kunnen divers zijn, bijvoorbeeld huisuitzetting,  financiële problemen of relationele problemen. De vraag van de cliënt staat centraal.
In de begeleiding  wordt toegewerkt naar een passende  toekomstsituatie (hulpverlening en/of woonvorm). Samen met de hulpverlening van de crisisopvang maakt u een plan gericht op de toekomst. Een plan met concrete doelen en acties.
De crisisopvang heeft 20 plaatsen en de beschikking over 2 noodbedden.

Voor wie?

De crisisopvang is er voor mannen, vrouwen, gezinnen, (echt)paren en jongeren vanaf 18 jaar die in een noodsituatie verkeren en dakloos zijn.

Hoe lang?

De opnameduur binnen de crisisopvang is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk, het is maatwerk.

Waar?

Jan Palachstraat 30, ‘s Hertogenbosch

 

Hoe meld ik me aan?

Aanmelding vindt plaats via het centrale aanmeldpunt 073-613 92 25 of klik hier.