Wat is de vrouwenopvang?

De vrouwenopvang biedt opvang-en begeleiding aan vrouwen en hun eventuele kinderen  die in een onveilige situatie verkeren en/of waarin  sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast kunnen er problemen zijn op andere leefgebieden bijvoorbeeld financiën of opvoeding.

De begeleiding is gericht op het versterken van de mogelijkheden van het gezinssysteem en is gericht op een passende toekomstsituatie (hulpverlening en/ of woonvorm). De vraag van de cliënt staat centraal.

  • 24-uurs opvang
  • begeleiding gericht op het totale systeem
  • opvoedingsondersteuning
  • kinderbegeleiding
  • groepsaanbod
  • samenwerking  tussen MO en Veilig Thuis als het gaat om huiselijk geweld en veiligheid
  • 2e fase wonen

Met de hulpverleners bespreekt u uw vragen en maakt u een plan met concrete doelen en acties; stap voor stap werkt u tijdens uw verblijf aan een andere toekomst.
De vrouwenopvang heeft 40 plaatsen en de beschikking over een noodbed.

Voor wie?

Wij bieden opvang-en begeleiding aan vrouwen en hun eventuele kinderen  die in een onveilige situatie verkeren en/of waarin sprake is van huiselijk geweld.

Hoe lang?

De opnameduur is zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Ook dat is maatwerk!

Hoe meld ik me aan?

Aanmelding vindt plaats via ons centrale aanmeldpunt 073-613 92 25 of klik hier.