De cliëntenraad behartigt de belangen van álle cliënten van de Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch.

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De clientenraad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies omtrent die de clienten aangaan. Dat kan gaan over veiligheid, hulpverlening, huiscvesting, regels  of documenten.

 

Door wie?
De cliëntenraad bestaat uit voornamelijk ex-cliënten van de Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch. De leden zijn afkomstig uit de verschillende onderdelen van de Maatschappelijke Opvang, en kennen daardoor de Maatschappelijke opvang vanuit de eigen ervaring.

Door contact te blijven houden met de cliënten doen wij ons best om herkenbaar te blijven als aanspreekpunt. Dit contact wordt onderhouden door bezoeken aan huiskamervergaderingen, door activiteiten te organiseren, maar ook door simpelweg eens een kopje koffie te komen drinken.

Als je ideeën hebt voor de cliëntenraad of interesse hebt om in de cliëntenraad plaats te nemen en je voldoet aan onderstaande kenmerken neem dan contact met ons op.

 • direct ervaring hebben met de hulpverlening van Maatschappelijke Opvang
 • algemene cliëntenbelang voorop stellen
 • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang
 • kunnen samenwerken
 • voldoende tijd en inzet hebben
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

 

Wat doen wij?
De cliëntenraad vergadert maandelijks. Tijdens deze vergaderingen wordt in de eerste plaats het beleid van Maatschappelijke Opvang besproken en de dagelijkse stand van zaken. Ook worden adviesaanvragen van de directeur besproken.
Gezamenlijk wordt aan eenduidige adviezen en oplossingen voor deze bespreekpunten gewerkt.

De cliëntenraad heeft een wettelijke status volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). Dit houdt in dat de raad een wettelijk erkend adviesorgaan is van de directie van de Maatschappelijke Opvang.

Het adviesrecht van de cliëntenraad omvat onder anderen zaken die te maken hebben met:

 • privacy en veiligheid;
 • beleid met betrekking tot de intake, begeleiding en ontslag;
 • wijzigingen van doelstellingen van de Maatschappelijke Opvang of afdelingen van de Maatschappelijke Opvang;
 • benoemingen van directeur/bestuurder en Managers

De cliëntenraad heeft tevens een zogenaamd ‘verzwaard adviesrecht’. Dit betekent dat de Maatschappelijke Opvang nooit zonder toestemming van de cliëntenraad besluiten mag nemen over veranderingen van bijvoorbeeld:

 • diensten en voorzieningen;
 • eigen bijdrage;
 • voedingsbeleid;
 • de kwaliteit van aangeboden begeleiding en ondersteuning;
 • huisreglementen;

Wat doen wij NIET?
De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele geschillen met de hulpverlening. Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van cliënten om op een redelijke manier tot een oplossing te komen met de hulpverleners. Mocht je er met de hulpverlener en de leidinggevende niet uitkomen dan heeft de Maatschappelijke Opvang een Klachtenregelement. Natuurlijk willen wij wel altijd luisteren naar deze persoonlijke verhalen. Als vergelijkbare problemen bij meerdere mensen spelen, kan de cliëntenraad dit wel bij de directie of de managers aankaarten.

 

Bereikbaarheid
De raadsleden zullen regelmatig de verschillende locaties van de Maatschappelijke Opvang bezoeken, om op de hoogte te blijven van wat er zoal leeft onder de cliënten. Voel je vrij om hen aan te spreken over alles wat je bezig houdt binnen de opvang.
Je kunt ons ook altijd mailen op:
clientenraad@modenbosch.nl
Bellen kan altijd op onderstaand telefoonnummer
073-613 92 25