Klacht, ongenoegen of advies

Onze medewerkers spannen zich in om opvang en begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden dienstverlening of over algemene gang van zaken binnen de Maatschappelijke Opvang. Graag gaan wij hierover met u in gesprek en nodigen wij u van harte uit om uw klacht of verbeterpunten met ons te bespreken. Met uw informatie kunnen wij ons werk verbeteren.

Welke stappen kunt u zetten wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft?

 1. Bespreek uw klacht of ongenoegen met degene die bij de klacht betrokken is
  Uit ervaring weten wij dat mensen snel een oplossing vinden als zij op een eerlijke manier een probleem bespreekbaar maken.
 2. Vraag ondersteuning van anderen of van de cliëntvertrouwenspersoon (link)
  Soms is het lastig om het gesprek aan te gaan met degene over wie u een klacht heeft. U kunt dan altijd iemand uit uw netwerk,  andere medewerkers of de cliëntvertrouwenspersoon vragen om advies en/of ondersteuning. Het kan ook gaan om vragen of klachten die u liever niet met een bekende wilt bespreken en u zoekt daarom iemand die onafhankelijk is.
 3. Officiële klacht indienen bij de Maatschappelijke Opvang (link)
  Wanneer u niet tevreden bent met het resultaat van de eerste twee stappen kunt u via de site van MO een officiële klacht indienen door het interne klachtenformulier in te vullen. Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel om uw klacht onder woorden te brengen. De leidinggevende krijgt de klacht binnen en maakt met u en met degene waarover de klacht gaat een afspraak om de klacht door te nemen en te zoeken naar een passende oplossing. De leidinggevende vult na afhandeling van de klacht een formulier in en hiervan krijgt u een afschrift. Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door de leidinggevende, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de Maatschappelijke Opvang. De directeur zal er zorg voor dragen dat uw klacht zo spoedig mogelijk wordt onderzocht. Daarna zal er een uitspraak worden gedaan. Deze uitspraak wordt door de directeur vastgelegd en hiervan krijgt u ook een afschrift.
 4. Externe klachtencommissie (link)
  U hebt altijd het recht om tijdens of in plaats van de interne afhandeling rechtstreeks een klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.