De Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch hecht veel belang aan samenwerking met partnerinstellingen. Zo krijgen cliënten maatwerk in hun begeleiding.
Wij richten ons op ketenzorg. Daarbij is de meerwaarde van onze opvang overduidelijk; de cliënt gaat zonder wachttijden en overbodige administratieve handelingen naadloos door onze processen heen, niet gehinderd door en zich niet bewust van eventuele organisatorische en bureaucratische belemmeringen.

Wij werken onder meer samen met jeugdhulpverlening, geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk, verslavingszorg, politie, diverse woningcorporaties en het bedrijfsleven.