Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van het Inloopschip is opgericht in september 2000 en heeft zich van meet af aan ten doel gesteld om financiële middelen te verwerven ter bevordering van bijzondere activiteiten voor mensen die als dakloos in de opvang van het Inloopschip terecht komen.
Door het ondersteunen van uiteenlopende activiteiten zijn er in de loop der jaren uitstapjes geweest naar tal van evenementen, zijn er sportieve weekenden mogelijk geworden, workshops en bijzondere producties van het Productiebureau ondersteund.

Aangezien het Inloopschip al vele jaren onderdeel is van de  Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Inloopschip besloten om de aanvragen voor ondersteuning van activiteiten van de gehele MO in behandeling te nemen.

Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag van de Vriendenstichting waarin te lezen valt welke activiteiten (mede) door de steun van deze stichting zijn gerealiseerd.

De Stichting wordt gesteund door een maatschappelijk breed gedragen Comité van aanbeveling.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Ds. Henk van Tilburg, voorzitter.
Harmine Müller, vice-voorzitter.
Angeline van der Ven-Pauli, secretaris.
Jan Verstappen, penningmeester.
Bert Timmers, lid

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H.A.J. Bemelmans Adviseur zakelijke dienstverlening
Mr. F.H.M. Houben oud-commissaris der Koningin
Zr. Drs. A.A.Th. Houtsma sfic oud-voorzitter Stichting Vrienden van het Inloopschip
Mr. R.M. Peters hoofd–advocaat– generaal Gerechtshof ‘s– Hertogenbosch
Mr. Drs. J.G.N.M. van Rossem plebaan parochie Heilige Johannes Evangelist
Drs. W.N. Vulto oud-voorzitter directie ING-Bank district Noordoost- Brabant
Mr. S.T. Ypma oud-notaris

 

Ook u of uw organisatie kan donateur worden door éénmalig of maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar een bedrag over te maken op IBAN
NL15INGB0005751753 t.n.v. Stichting Vrienden van het Inloopschip.

Fiscaal ANBI-nummer:  8091.73.530

Voor contact of vragen kunt u schriftelijk terecht:
Stichting Vrienden van het Inloopschip,
Postbus 5
5201 AA ‘s-Hertogenbosch.
Een mail sturen kan natuurlijk ook.

 

Hierbij in pdf formaat meer informatie omtrent Stichting Vrienden van het Inloopschip.

 

ZinSpirit

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bestaat er een taakgroep Kerk en Schip, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in ZinSpirit.
Deze groep heeft de volgende opdracht op zich genomen:

  • Het organiseren van oecumenische vieringen met Kerst, Pasen en Allerzielen (terugkerende gedachtenis van de gestorvenen). Ook organiseert ZinSpirit vieringen bij het overlijden van cliënten van de Maatschappelijke Opvang. Deze vieringen worden samen met betrokken bezoekers vormgegeven. Uitgenodigd zijn steeds: bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van de Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch.
  • Het onderhouden van contacten tussen de kerken van ‘s-Hertogenbosch en het Inloopschip. Bedoeling: Werving van vrijwilligers. Onderhoud maatschappelijk draagvlak voor opvang dak- en thuislozen in de Bossche samenleving.
  • Pastorale zorg bieden aan bezoekers, vrijwilligers en medewerkers bij ziekte, verblijf in een penitentiaire inrichting en andere bijzondere situaties.
  • Contact onderhouden met provinciale en landelijke organisaties voor pastorale zorg in stedelijke gebieden: Netwerk DAK, waarin de organisaties Urban Mission, Inloop Centra Beraad en LOND (Drugs-pastoraat) zich hebben verenigd. Plaatselijk is er goed contact met het Pastoraal Uitzendbureau, Vincentius, de Zelfkrant, het atelier Happy Moon en het R.K. Straatpastoraat.

 

De taakgroep ZinSpirit bestaat momenteel uit: Zr. Joanna Dekkers, ds. Peter van Helden, Frans Hoitink, Joke Koole, Harmine Müller, Ellen Sormani.

Het secretariaat is in handen van Joke Koole.

ZinSpirit
Hinthamerstraat 141
5211 MK ‘s-Hertogenbosch.