Dit onderdeel van de site is nog onder constructie. De informatie is nog niet compleet en kan enige onjuistheden bevatten.

Bijzondere Bijstand

Via de Gemeente Den Bosch is het mogelijk om een ‘Bijzondere Bijstand’ aan te vragen voor activiteiten. Hierbij ontvangt men vergoedingen tot maximaal €125,- per jaar. Om deze aan te vragen dienen de volgende stappen gemaakt te worden;

Deelnemer maakt telefonische afspraak met een verzoek bijzondere bijstand voor sociale, culturele of sportieve activiteiten –>
Medewerker bijzondere bijstand belt de deelnemer terug en er volgt een telefonische afspraak–>
Gemeente zend daarop een aanvraag formulier op maat. Hierbij moet bij de retourzending een rekening worden toegevoegd van de activiteit–>
Gemeente beoordeeld de aanvraag en bij akkoord wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer

 

Stichting Leergeld

Deze stichting helpt met financiële ondersteuning voor kinderen; denk hierbij aan een schoolreisje of –materialen of –kamp, excursies, aansluiten bij een sportclub of kunstzinnige vorming. Meedoen is voor kinderen belangrijk, omdat het hun horizon verbreed; zij maken sociale contacten, leren samenwerken, leren zichzelf te handhaven binnen een groep, leren winnen en verliezen.

Kijk voor meer informatie over stichting Leergeld op de website; https://www.leergelddenbosch.nl/