Samenwerking MO Den Bosch en ASH getekend!

Afgelopen donderdag is de samenwerking tussen MO Den Bosch en de Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch (ASH) officieel van start gegaan! Voorafgaand aan een medewerkersmiddag van MO Den Bosch ondertekenden Bert van Eijk (Directeur MO Den Bosch) en Bartje de Wit (Adjunt-directeur ASH) het convenant waarin ze afspreken gestructureerd samen te gaan werken in het huidige studiejaar.

De samenwerking richt zich op de volgende pijlers:

  • Starten van een leergemeenschap. Deze leergemeenschap bestaat uit 14 eerste en tweedejaars studenten Social Work, twee docenten van deze opleiding en meerdere professionals uit de beroepspraktijk. Met als doel: samen leren door samen te werken midden in de beroepspraktijk.
  • Afstudeerprojecten (één-twee per studiejaar).
  • Vijf tot tien 3e jaars studenten stage laten lopen op een locatie van MO Den Bosch (beroepspraktijkvorming).
  • Ontwikkelen onderzoek agenda’s voor het lectoraat integrale veiligheid.
  • MO Den Bosch levert een inhoudelijke bijdrage aan het jaarcongres dat ASH organiseert.
  • MO Den Bosch draagt bij en neemt deel aan de vrijwilligersacademie.
  • ASH vraagt professionals van MO Den Bosch gastcolleges te verzorgen.
  • MO Den Bosch neemt deel aan de kenniswerkplaatsen die ASH periodiek organiseert. Hier raadpleegt ASH professionals bij de ontwikkeling van lessen of programma’s van haar curriculum.
  • MO Den Bosch neemt deel aan de bestuurlijke Werkveld Advies Raad van de Sociale Studies.

Deze concrete afspraken en korte lijnen gaan ongetwijfeld van grote toegevoegde waarde zijn voor beide organisaties!