Stage bij de MO
De Maatschappelijke Opvang (MO) biedt verschillende mogelijkheden om stage te lopen om zo jouw vaardigheden te vergroten en kennis uit de praktijk op te doen. Wij willen graag investeren in toekomstige beroepskrachten, onze toekomstige collega’s. Als organisatie leren wij ook van stagiairs,  onder andere over nieuwe ontwikkelingen en visies op professioneel gebied.

Stageplaatsen binnen de Maatschappelijke Opvang:
MBO niveau 4 (BOL)
Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener
Sociaal-Cultureel Werker
Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen

Stage als woonbegeleider op de diverse locaties.

HBO Social Work
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Cultureel Maatschappelijke Vorming

Stage als Maatschappelijk werker en als Woonbegeleider op de diverse locaties.

Daarnaast zijn wij leerbedrijf voor studenten die andersoortige opleidingen volgen, bijvoorbeeld:
Administratieve en financiële opleidingen
Personeel & Organisatie / HRM
Opleiding tot Beleidsmedewerker of Beleidsadviseur

Onderaan deze pagina kun je zien welke stageplaatsen MO momenteel beschikbaar heeft.

Erkend leerbedrijf
De MO is een erkend leerbedrijf en biedt beginnende beroepsbeoefenaars de mogelijkheid hun stage te doorlopen bij MO. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Wat biedt de MO aan stagiairs?
Een stagiair mag er vanuit gaan dat de stageplaats voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling als professional biedt. Hiertoe worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De stageplaats dient bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijkervaring en verrijking en verdieping van de reeds aanwezige kennis;
De stagiair wordt gedegen ingewerkt en heeft na verloop van tijd een goed beeld van de organisatie;
Er is een breed activiteitenpakket voor de stagiair. Daarbij is spraken van een goede combinatie van begeleid functioneren en uitdagende, zelfstandige taken die een beroep doen op de kwaliteiten en verantwoordelijkheid van een stagiair;
De stagebegeleiding is op maat, dit door middel van vakinhoudelijke coaching;
De stage verloopt planmatig. Naast een stageovereenkomst wordt een stageplan opgesteld;
De organisatie is bereid te leren van de nieuwe inzichten van de stagiair en biedt ruimte aan nieuwe initiatieven;
De stagiair maakt onderdeel uit van een team en neemt deel aan werkoverleggen;
De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

Wij vragen…
Als stagiair Woonbegeleider, Kinderwerker of Maatschappelijk werker bekleedt je een functie die onderdeel is van het primaire proces. Hiervoor worden de volgende competenties verwacht:
Reflecterend vermogen
Flexibiliteit/aanpassingsvermogen
Zelfstandigheid
Contactueel vaardig
Netwerken

Daarnaast zijn de volgende kerncompetenties van toepassing:
Klantgericht
Samenwerken
Ontwikkelingsgericht
Resultaatgericht

Voor stagairs geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Hou er rekening mee dat je bij aanname voor aanvang van de stageperiode een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) dient te kunnen overleggen.

Herken jij jezelf hierin? Aarzel dan niet en solliciteer!

Solliciteren
Je kunt reageren door je motivatiebrief en CV te uploaden via het sollicitatieformulier. We vragen je om een 1e en 2e voorkeur kenbaar te maken om zo jouw mogelijkheden te vergroten. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure.

Voor vragen over stages kun je contact opnemen via personeelsadministratie@modenbosch.nl.

Vacante stageplaatsen vanaf februari 2019

Stagefunctie Locatie Aantal uren per week Gevraagde opleiding
Woonbegeleider JOeB
Jongerenopvang
Circa 32
(16 upw bij SMD)
HBO Social Work
of
MBO Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen
of
MBO Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Ga HIER naar het sollicitatieformulier.