Afstuderen binnen de MO

Het is mogelijk om binnen de Maatschappelijke Opvang Den Bosch stage te lopen en/of af te studeren. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben wij nog ruimte om stagiaires te begeleiden.

Met je afstudeeropdracht voeg je iets toe aan onze organisatie en ben je bezig met maatschappelijke ontwikkelingen. We nemen je op binnen een prettige werkomgeving, en steunen je tijdens het proces van de afstudeeropdracht.

Hoe kom jij als student aan je afstudeerproject binnen de MO?

 • Een huidige stagiair(e) heeft een situatie, probleem, vraag of behoefte gesignaleerd en heeft de ambitie het op te pakken;
 • Je hebt een signaal opgepikt (bv. uit een vakblad) dat er behoefte is aan bepaald maatschappelijk onderzoek en zoekt hiervoor een organisatie;
 • Je bent getriggerd door een van onze onderzoeksvragen en schrijft je hier op in.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent ondernemend en weet van aanpakken;
 • Je bent integer en representatief;
 • Je bent kritisch en opereert beleidsmatig binnen onze organisatie;
 • Je kunt samenwerken;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt verantwoording afleggen.

Hoe ziet de procedure eruit?

Ben je student (MBO,HBO, WO) en heb je een onderzoeksvraag die van meerwaarde is voor onze organisatie? Of heb je interesse in één van de onderzoeksopdrachten die de MO biedt?

Stuur dan een uitgebreide motivatie (inclusief cv) naar personeelsadministratie@modenbosch.nl t.a.v. Suzan van Gemeren.

Bekijk openstaande onderzoeksvragen:

 1. In hoeverre handelt MO Den Bosch present / Hoe komt de presentie theorie van Andries Baart tot uiting in ons handelen?
 2. Verschuift iemands tolerantiegrens als je eenmaal medewerker bent? Wat accepteer je wel/niet in gedrag van cliënten?
  – Wat accepteer je als persoon (privé)?
  – Wat accepteren we als team?
  – Wat accepteren we als organisatie?
  – Wat accepteren we als maatschappij?
  – Wat vindt een hulpverlener acceptabel.
  – Hoe verandert de tolerantiegrens als je hulpverlener bent?
 3. Wat is het effect van de indicatiedrift op de hulpverlening? (Voorheen hadden zorgorganisaties (binnen de wmo) vrije regelruimte, nu bepaalt de Gemeente de toegang middels indicaties; welke gevolgen heeft dit voor de hulpverlening/cliënt?).
 4. Hoe beïnvloed wet- en regelgeving maatwerk in de zorg/hulpverlening?
 5. Welke type organisaties zijn betrokken bij 1 cliënt in de maatschappelijke opvang, welk belang hebben deze organisaties en zijn deze belangen helpend voor het herstel van cliënten?
 6. In welke mate dragen wij bij aan de zelfredzaamheid van cliënten (vrouwen + kinderen) die uitstromen uit de vrouwenopvang? Spelen wij voldoende in op de vragen en behoeften van de cliënten? Welke vragen en behoeften zijn er bij cliënten die zijn uitgestroomd en ambulant worden begeleid? Welke zaken kunnen wij  tijdens de opvangperiode verbeteren om hier beter op in te spelen?
 7. Van welke producten en diensten kunnen cliënten gebruik maken op het gebied van preventie, noodhulp, opvang, steun in het herstellen van de relatie en empowerment? Zijn deze actueel en worden ze gebruikt? Hoe komen cliënten hiermee in aanraking?
 8. Met welke verwachtingen komen arbeidsmigranten in de opvang?
 9. We zien een toename van 3e generatie mensen met een migratieachtergrond in de opvang komen. Sluit de hulpverlening hier voldoende op aan?