In het studiejaar 2018/2019 is de samenwerking tussen MO Den Bosch en de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool Den Bosch (ASH) officieel van start gegaan! Met concrete afspraken en korte lijnen gaat deze samenwerking ongetwijfeld van grote toegevoegde waarde zijn voor beide organisaties!

De samenwerking richt zich op de volgende pijlers:

 • Leergemeenschappen
 • Afstudeerprojecten
 • Beroepspraktijkvorming
 • Onderzoeks-agenda
 • Jaarcongressen
 • Vrijwilligersacademie
 • Gastcollege’s
 • Kenniswerkplaatsen

Op het tabblad ‘Pijlers’ meer toelichting over alle punten van de samenwerking.


 • Leergemeenschappen
  Samen leren door samen te werken middenin de beroepspraktijk.
  Een leergemeenschap tussen MO en ASH bestaat uit 14 eerste- en tweedejaars studenten Social Work, één of meerdere professionals uit de beroepspraktijk en twee docenten van de opleiding Social Work. Onze leergemeenschappen hebben het doel maatschappelijke impact te realiseren waarbij alle deelnemers op basis van gelijkwaardige verhoudingen en individuele intrinsieke motivatie vorm en inhoud geven aan hun eigen beroepsontwikkeling. Studenten leveren een tijdinvestering van ongeveer acht uur per week. Van de deelnemende professional wordt verwacht dat hij/zij wekelijks aanschuift.
  2018/2019: Er draait één leergemeenschap op het Inloopschip. Zij onderzoeken welke maatschappelijke kwesties spelen binnen én rondom het Inloopschip en starten eventueel projecten op om nader onderzoek te doen.
 • Afstudeerprojecten
  De ambitie binnen onze samenwerking is om ieder studiejaar één a twee afstudeerprojecten voor studenten van de Avans Hogeschool aan te bieden. Hierin doen vierdejaars studenten praktijkgericht onderzoek en geven een antwoord op een vraag of bieden een oplossing voor een ervaren probleem binnen de praktijk. Op basis van gedegen onderzoek ontwikkelen studenten een relevant en toepasbaar beroepsproduct (bijvoorbeeld: adviesrapport, presentatie, toolkit, aanbevelingen, een interventie etc.)
  2018/2019: Op dit moment staat er een onderzoeksvraag uit voor een Imago-onderzoek (start begin 2019) en worden andere suggesties uitgezocht.
 • Stages: beroepspraktijkvorming
  Beroepspraktijkvorming is stevig verankerd binnen de opleiding Social Work. In alle studiejaren zit het programma beroepspraktijkvorming (BPV). In studiejaar één en twee vullen studenten 80 tot 100 uur van hun studie met een stage. In het eerste jaar is dit vooral oriënterend en lichte uitvoerende werkzaamheden. In het tweede studiejaar is er van de studenten wat meer te verwachten. In het derde studiejaar zit de jaarstage: tien maanden lang 32 uur per week. Hierbij worden studenten intensiever begeleid door de praktijk.
  Ieder jaar is er binnen MO Den Bosch ruimte voor vijf tot tien derdejaars stagiaires. Als het gaat om het eerste en tweede studiejaar zijn er beperkte mogelijkheden en gaat het om vrijwilligerswerk. Op die manier selecteren wij studenten en begeleiden (volgens het vrijwilligersbeleid).
  2018/2019: Voor dit studiejaar zijn er 6 stagiaires van Avans aangenomen. De profielen voor de stages vind je hier.
 • Onderzoeks-agenda lectoraat integrale veiligheid afstemmen
  Lectoraten en de bijbehorende kringen van docentonderzoekers spannen zich in om kennis te ontwikkelen. Dit doen zij door samen met studenten praktijkgericht onderzoek te doen naar relevante vraagstukken. De ontwikkelde kennis dient de praktijk ten goede te komen in voorkomende situaties maar dient ook terug te vloeien richtring opleidingscurricula. In dialoog met werkveldpartners, waaronder MO Den Bosch, worden onderzoeksagenda’s ontwikkeld.
  2018/2019: Op dit moment verkennen we de mogelijkheden om samen te werken rondom vraagstukken die leven binnen de MO.
 • Mede organiseren jaarcongressen
  MO Den Bosch levert samen met andere werkveldpartners een bijdrage aan het congres dat ASH iedere twee jaar organiseert. Het congres helpt het lokale werkveld en de opleiding om gezamenlijk te leren over relevante en actuele vraagstukken en ontwikkelingen. De werkveldpartijen leveren een bijdrage aan het congres (mee ontwikkelen, uitvoeren workshops) maar laten werknemers ook het congres ‘consumeren’.
  2018/2019: Vanaf maart 2019 start de voorbereiding van het congres 2020. MO wordt vanaf het begin betrokken bij de agenda en organisatie van het congres.
 • Vrijwilligersacademie
  Jaarlijks organiseert ASH de vrijwilligersacademie. Dit is een jaarlijks terugkerend project dat bestaat uit een scholingsweek voor vrijwilligers van zorginstellingen, welzijnswerk, buurtwerk en en sportverenigingen en voor studenten van Avans Hogeschool. Het aanbod is zeer divers. Van sociale en actuele thema’s uit de samenleving tot presentaties en workshops over creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.
  2018/2019: MO Den Bosch gaat voor de volgende editie (maart 2019) workshops verzorgen en levert tickets aan de vrijwilligers van MO.
 • Gastcolleges
  In de samenwerkingsovereenkomst hebben we afgesproken over en weer gastcolleges te verzorgen. Het onderwijs binnen de academie voor sociale studies is beroepsgericht. Daarom maakt de academie vaak dankbaar gebruik van professionals uit de beroepspraktijk door het verzorgen van gastcolleges.
  2018/2019: Naast gastcolleges van MO bij ASH ligt er een concrete vraag van circa 12 medewerkers van MO om een gastles/training te krijgen van ASH over didactische en presentatievaardigheden.
 • Kenniswerkplaatsen
  De academie voor sociale studies betrekt intensief de beroepspraktijk bij het doorontwikkelen van haar curriculum. Professionals uit het netwerk worden regelmatig geraadpleegd bij de ontwikkeling van lessen of programma’s. Deze samenwerking met het werkveld wordt op een gestructureerde wijze vormgegeven door periodiek een zogenaamde kenniswerkplaats te organiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar de doorontwikkeling van de samenwerking ten dienste van zowel de academie als de beroepspraktijk.
  2018/2019: ASH nodigt MO Den Bosch uit voor deze bijeenkomsten.

Meer weten over de samenwerking tussen MO Den Bosch en de Academie voor sociale studies van Avans Hogeschool Den Bosch?

Avans
Siwert Meijer
E: sm.meijer@avans.nl
T: 06 139 382 29

MO Den Bosch
Dorien Jaartsveld
E:
D.Jaartsveld@modenbosch.nl
T:
06 266 252 21