Stage bij de Maatschappelijke Opvang (MO)

De MO biedt verschillende mogelijkheden om stage te lopen om zo jouw vaardigheden te vergroten en kennis uit de praktijk op te doen. Wij investeren graag in toekomstige beroepskrachten; onze toekomstige collega’s. Als organisatie leren wij ook van stagiairs, bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen en visies op professioneel gebied.

 

 

Stageplaatsen binnen de MO:
Wij bieden stage- en afstudeerplaatsen voor 3e-/4e jaars studenten.
Wij hebben helaas géén stageplaatsen voor BBL studenten of 1e en 2e jaars studenten, gezien de complexiteit in de dynamiek van onze doelgroep.

Ons werk sluit aan bij de volgende opleidingen:

MBO niveau 4 (BOL)
Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener
Sociaal-Cultureel Werker
Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen
Lees meer over een stage als woonbegeleider.

HBO Social Work
Avans: specialisatie Jeugd/Zorg/Welzijn en samenleving
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Cultureel Maatschappelijke Vorming
Meer informatie over een stage als maatschappelijk werker of als woonbegeleider vind je hier.

Ook voor studenten die andere opleidingen volgen zijn wij een leerbedrijf:
Administratieve en financiële opleidingen
Personeel & Organisatie / HRM
Opleiding tot Beleidsmedewerker of Beleidsadviseur
Communicatie / Eventmanagement

De stageplaatsen die we op dit moment beschikbaar hebben vind je op tabblad ‘Stageplaatsen’.

Erkend leerbedrijf
De MO is een erkend leerbedrijf en biedt beginnende beroepsbeoefenaars de mogelijkheid hun stage te doorlopen bij MO. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Wat biedt de MO aan stagiairs?
De stageplaats biedt voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling als professional. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De stageplaats draagt bij aan de ontwikkeling van praktijkervaring en verrijking en verdieping van de reeds aanwezige kennis;
 • De stagiair werken wij goed in en de stagiair heeft na verloop van tijd een goed beeld van de organisatie;
 • Er is een breed activiteitenpakket voor de stagiair. Dit bestaat uit een goede combinatie van begeleid functioneren en uitdagende, zelfstandige taken die een beroep doen op de kwaliteiten en verantwoordelijkheid van een stagiair;
 • De stagebegeleiding is op maat; door middel van vakinhoudelijke coaching;
 • De stage verloopt planmatig. Naast een stageovereenkomst stellen wij een stageplan op;
 • De organisatie is bereid te leren van de nieuwe inzichten van de stagiair en biedt ruimte aan nieuwe initiatieven;
 • De stagiair maakt onderdeel uit van een team en neemt deel aan werkoverleggen;
 • De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

Wij vragen
Als stagiair woonbegeleider of maatschappelijk werker bekleed je een functie die onderdeel is van het primaire proces. Hiervoor vragen wij de volgende competenties:

 • Reflecterend vermogen
 • Flexibiliteit/ aanpassingsvermogen
 • Zelfstandigheid
 • Contactueel vaardig
 • Netwerken
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Ontwikkelingsgericht
 • Resultaatgericht

En verder?

 • Je bent 20 jaar of ouder (bij start van je stage).
 • Je zit in het 3e of 4e leerjaar van je MBO-/HBO-opleiding
 • Voor het begin van je stage dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Herken jij jezelf hierin? Aarzel dan niet en solliciteer via het sollicitatieformulier!

Schooljaar 2020-2021

Stagefunctie Locatie/team Gewenst aantal uren per week Gevraagde opleiding
Woonbegeleider Inloopschip Circa 32 HBO Social Work
Team Dak- en thuislozenopvang of
MBO Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen
Maatschappelijk werker Driesprong Circa 24 – 32 HBO Social Work (MWD)
Team Beschermd Wonen
Maatschappelijk werker Driesprong Circa 32 HBO Social Work (MWD)
Team 24-uurs opvang
Maatschappelijk werk Driesprong Circa 32 HBO Social Work
Team Aanmeldpunt
Communicatie en evenementorganisatie Hoek 28-32 uur MBO of HBO communicatie, evenementorganisatie, vormgeving
Ondersteunende diensten

Team Jongerenopvang en team Vrouwenopvang hebben op dit moment geen vacature voor stageplaatsen.

Afstuderen binnen de MO

Het is mogelijk om binnen de Maatschappelijke Opvang Den Bosch stage te lopen en/of af te studeren. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben wij nog ruimte om stagiaires te begeleiden.

Met je afstudeeropdracht voeg je iets toe aan onze organisatie en ben je bezig met maatschappelijke ontwikkelingen. We nemen je op binnen een prettige werkomgeving, en steunen je tijdens het proces van de afstudeeropdracht.

Hoe kom jij als student aan je afstudeerproject binnen de MO?

 • Een huidige stagiair(e) heeft een situatie, probleem, vraag of behoefte gesignaleerd en heeft de ambitie het op te pakken;
 • Je hebt een signaal opgepikt (bv. uit een vakblad) dat er behoefte is aan bepaald maatschappelijk onderzoek en zoekt hiervoor een organisatie;
 • Je bent getriggerd door een van onze onderzoeksvragen en schrijft je hier op in.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent ondernemend en weet van aanpakken;
 • Je bent integer en representatief;
 • Je bent kritisch en opereert beleidsmatig binnen onze organisatie;
 • Je kunt samenwerken;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt verantwoording afleggen.

Hoe ziet de procedure eruit?

Ben je student (MBO,HBO, WO) en heb je een onderzoeksvraag die van meerwaarde is voor onze organisatie? Of heb je interesse in één van de onderzoeksopdrachten die de MO biedt?

Stuur dan een uitgebreide motivatie (inclusief cv) naar personeelsadministratie@modenbosch.nl t.a.v. Suzan van Gemeren.

Bekijk openstaande onderzoeksvragen:

 1. In hoeverre handelt MO Den Bosch present / Hoe komt de presentie theorie van Andries Baart tot uiting in ons handelen?
 2. Verschuift iemands tolerantiegrens als je eenmaal medewerker bent? Wat accepteer je wel/niet in gedrag van cliënten?
  – Wat accepteer je als persoon (privé)?
  – Wat accepteren we als team?
  – Wat accepteren we als organisatie?
  – Wat accepteren we als maatschappij?
  – Wat vindt een hulpverlener acceptabel.
  – Hoe verandert de tolerantiegrens als je hulpverlener bent?
 3. Wat is het effect van de indicatiedrift op de hulpverlening? (Voorheen hadden zorgorganisaties (binnen de wmo) vrije regelruimte, nu bepaalt de Gemeente de toegang middels indicaties; welke gevolgen heeft dit voor de hulpverlening/cliënt?).
 4. Hoe beïnvloed wet- en regelgeving maatwerk in de zorg/hulpverlening?
 5. Welke type organisaties zijn betrokken bij 1 cliënt in de maatschappelijke opvang, welk belang hebben deze organisaties en zijn deze belangen helpend voor het herstel van cliënten?
 6. In welke mate dragen wij bij aan de zelfredzaamheid van cliënten (vrouwen + kinderen) die uitstromen uit de vrouwenopvang? Spelen wij voldoende in op de vragen en behoeften van de cliënten? Welke vragen en behoeften zijn er bij cliënten die zijn uitgestroomd en ambulant worden begeleid? Welke zaken kunnen wij  tijdens de opvangperiode verbeteren om hier beter op in te spelen?
 7. Van welke producten en diensten kunnen cliënten gebruik maken op het gebied van preventie, noodhulp, opvang, steun in het herstellen van de relatie en empowerment? Zijn deze actueel en worden ze gebruikt? Hoe komen cliënten hiermee in aanraking?
 8. Met welke verwachtingen komen arbeidsmigranten in de opvang?
 9. We zien een toename van 3e generatie mensen met een migratieachtergrond in de opvang komen. Sluit de hulpverlening hier voldoende op aan?

Solliciteren stages
Voor stageplaatsen reageer door je motivatiebrief en CV te uploaden via onderstaand sollicitatieformulier. Graag horen we jouw 1e en 2e voorkeur om zo jouw mogelijkheden te vergroten. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure.

Solliciteren afstudeeropdrachten
Stuur een uitgebreide motivatie (inclusief cv) naar personeelsadministratie@modenbosch.nl t.a.v. Suzan van Gemeren.

Nog vragen?
E: personeelsadministratie@modenbosch.nl.

 • Algemeen

 • Opleiding

 • Overige gegevens en upload