Stage bij de Maatschappelijke Opvang (MO)

De MO biedt verschillende mogelijkheden om stage te lopen om zo jouw vaardigheden te vergroten en kennis uit de praktijk op te doen. Wij investeren graag in toekomstige beroepskrachten; onze toekomstige collega’s. Als organisatie leren wij ook van stagiairs, bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen en visies op professioneel gebied.

 

Stageplaatsen binnen de MO:
MBO niveau 4 (BOL)
Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener
Sociaal-Cultureel Werker
Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen

Lees meer over een stage als woonbegeleider of kinderwerker.

HBO Social Work
Avans: specialisatie Jeugd/Zorg/Welzijn en samenleving
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Cultureel Maatschappelijke Vorming

Meer informatie over een stage als maatschappelijk werker of als woonbegeleider vind je hier.

Ook voor studenten die andere opleidingen volgen zijn wij een leerbedrijf:
Administratieve en financiële opleidingen
Personeel & Organisatie / HRM
Opleiding tot Beleidsmedewerker of Beleidsadviseur

De stageplaatsen die we op dit moment beschikbaar hebben vind je op tabblad ‘Stageplaatsen’.

Erkend leerbedrijf
De MO is een erkend leerbedrijf en biedt beginnende beroepsbeoefenaars de mogelijkheid hun stage te doorlopen bij MO. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Wat biedt de MO aan stagiairs?
De stageplaats biedt voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling als professional. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De stageplaats draagt bij aan de ontwikkeling van praktijkervaring en verrijking en verdieping van de reeds aanwezige kennis;
 • De stagiair werken wij goed in en de stagiair heeft na verloop van tijd een goed beeld van de organisatie;
 • Er is een breed activiteitenpakket voor de stagiair. Dit bestaat uit een goede combinatie van begeleid functioneren en uitdagende, zelfstandige taken die een beroep doen op de kwaliteiten en verantwoordelijkheid van een stagiair;
 • De stagebegeleiding is op maat; door middel van vakinhoudelijke coaching;
 • De stage verloopt planmatig. Naast een stageovereenkomst stellen wij een stageplan op;
 • De organisatie is bereid te leren van de nieuwe inzichten van de stagiair en biedt ruimte aan nieuwe initiatieven;
 • De stagiair maakt onderdeel uit van een team en neemt deel aan werkoverleggen;
 • De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

Wij vragen
Als stagiair woonbegeleider, kinderwerker of Maatschappelijk werker bekleed je een functie die onderdeel is van het primaire proces. Hiervoor vragen wij de volgende competenties:

 • Reflecterend vermogen
 • Flexibiliteit/ aanpassingsvermogen
 • Zelfstandigheid
 • Contactueel vaardig
 • Netwerken
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Ontwikkelingsgericht
 • Resultaatgericht

En verder?

 • Je bent 18 jaar of ouder (bij start van je stage).
 • Voor het begin van je stage dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Herken jij jezelf hierin? Aarzel dan niet en solliciteer!

Schooljaar 2019 – 2020

Stagefunctie Locatie/team Gewenst aantal uren per week Gevraagde opleiding
Maatschappelijk werk Inloopschip Circa 32 HBO Social Work
Team Dak- en thuislozenopvang
Woonbegeleider Driesprong
(Beschermd Wonen)
Circa 32 HBO Social Work (SPH)

Solliciteren
Reageer door je motivatiebrief en CV te uploaden via het sollicitatieformulier. Graag horen we jouw 1e en 2e voorkeur om zo jouw mogelijkheden te vergroten. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure.

Nog vragen?
E: personeelsadministratie@modenbosch.nl.

 • Algemeen

 • Opleiding

 • Overige gegevens en upload