Regiodag Samen tegen mensenhandel 3 september | Eindhoven

Op 3 september organiseert Expertisecentrum Mensenhandel van Lumens, samen met de MO Den Bosch en de gemeente Helmond een regiodag voor veiligheidsregio Oost-Brabant met het thema: SAMEN TEGEN MENSENHANDEL Datum en tijd Dinsdag 3 september 2019 van 10.00 – 16.00 u. Locatie Dynamo Eindhoven Catharinaplein 21, Eindhoven Mooi nieuws! ‘s-Hertogenbosch en Helmond hebben ook zorgcoördinatoren […]

Vrijwilligster Joke Koole onderscheiden met een lintje

Op 26 april 2019 is onze vrijwilligster Joke Koole onderscheiden met een lintje en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.Samen met twintig andere mensen uit de gemeente Den Bosch ontving zij van burgemeester Jack Mikkers deze Koninklijke Onderscheiding. Joke kreeg het lintje onder andere voor haar vrijwilligerswerk in de dak-en thuislozenopvang ‘Het Inloopschip’ […]

Goed nieuws! Kabinet trekt miljoenen uit voor medische zorg onverzekerde daklozen

Goed nieuws in de Volkskrant! Daklozen zonder verzekering hebben met ingang van deze maand recht op alle vormen van medische zorg. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid maakt 4,8 miljoen euro subsidie vrij om de naar schatting 6.250 onverzekerden- vaak dak-en thuislozen of verwarde personen- de benodigde zorg te bieden. Dokters en arten kunnen voortaan ook niet-spoedeisende […]

Vier maanden RUPS: een update

Binnen MO Den Bosch zijn we nu vier maanden bezig met RUPS. RUPS staat voor Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees en is onderdeel van een landelijk programma. Meer informatie vind je hier. Met dit uitstapprogramma helpen we sekswerkers (vrouwen, mannen, transgenders, jongeren) die vrijwillig sekswerker zijn maar nu overwegen te stoppen. Samen bekijken we de voor-en […]

MO Den Bosch gaat rol van zorgcoördinator voor slachtoffers mensenhandel vervullen

De Maatschappelijke Opvang Den Bosch gaat voor de regio Noordoost Brabant een nieuwe rol vervullen; zorgcoördinator voor slachtoffers mensenhandel. Het College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft dat deze week besloten.   Zorgcoördinatie is noodzakelijk om te zorgen dat adequate zorg en opvang voor slachtoffers gevonden wordt. Ook het borgen van deskundigheid op het […]