Wil je direct met een klacht buiten de Maatschappelijke Opvang terecht of verloopt de interne procedure niet naar wens? Richt je dan tot de externe klachtencommissie. Wij adviseren je om hierover vooraf contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon zodat je bijgestaan wordt in de procedure.

Contactgegevens:

Secretaris Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant.

Bezoekadres:                    Dr. Poletlaan 32 5626 ND EINDHOVEN
Postadres:                         Postbus 909 (postvak 3205) 5600 AX EINDHOVEN
Telefoonnummer:              040-2613710

Er is een standaard klachtenformulier. Dit formulier is op de verschillende locaties aanwezig. Vraag een van de medewerkers of de cliëntvertrouwenspersoon naar het formulier.

Voor meer informatie….

Wil je de volledige tekst van de externe klachtenregeling inzien? Dit is op al onze locaties op te vragen. Als je er behoefte aan hebt neemt een medewerker van de locatie de regeling met je door.