Life Goals Den Bosch

Life Goals Den Bosch biedt (potentiële) cliënten van MO Den Bosch en Linc naar Zorg een veilige omgeving waar ze zich ontwikkelen, vallen en opstaan, opnieuw zoeken naar hun plek. Doel is vooral om deelnemers met elkaar en anderen in de stad in contact te brengen met sport als middel. We zetten sport in als middel om te verbinden en aansluiting te vinden in de maatschappij. Kernwoorden ook hier zijn: Activeren, Normaliseren en Verbinden. We kiezen voor sport als plezierige en luchtige activiteit om zo op een speelse manier positiviteit op te roepen. Groeien doe je zelf maar niet alleen!

Life Goals Den Bosch zorgt voor structureel aanbod door laagdrempelige activiteiten aan te bieden, waar nodig onder passende begeleiding. Denk aan woonbegeleiders, sportmedewerkers en maatschappelijke sportcoaches. Dit aanbod sturen we bij door middel van de monitor uitkomst. De 6-tal maatschappelijke sportcoaches in Den Bosch hebben hierin een prominente rol.

Samenwerkingspartijen
Life Goals Den Bosch is een coalitie tussen ’S-PORT een initiatief van gemeente ‘s-Hertogenbosch, Maatschappelijke Opvang en Linc naar Zorg.
Samen werken aan een gezonde leefstijl en sterker worden vraagt om een aanpak waarin een stuk veiligheid geboden wordt waar vanuit de persoonlijke groei van de deelnemers zich manifesteert.  Door met lokale partners een coalitie te vormen is het bereiken van deze doelgroepen makkelijker. Wij delen de maatschappelijke inzet voor kwetsbare doelgroepen en door de bundeling versterkt dit het fundament van de projecten. Dit gaat om zowel bestaande projecten als nieuwe projecten die ontstaan binnen het Life Goals Programma.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Den Bosch is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Kick-off Life Goals Den Bosch
Op 27 november 2018 vond de drukbezochte kick-off plaats. Hier maakten deelnemers, partners en betrokkenen kennis met elkaar en werd het startsein gegeven. Een succesvolle dag die voor veel positieve reacties en energie zorgde. Lees hier een verslag vanuit Stichting Life Goals Nederland.

Contactgegevens coördinatoren
Maatschappelijke Opvang
Wendy Boer
T: 06 825 232 44
E: w.boer@modenbosch.nl

’S-PORT gemeente ’s-Hertogenbosch
Ires Libert
T:  06 525 852 58
E:  i.libert@s-hertogenbosch.nl